Czy warto trzymać pieniądze na lokacie w banku?

Trzymanie pieniędzy w banku, jest nadal najpopularniejszą formą przechowywania środków finansowych wśród Polaków. Pomimo praktycznie zerowych odsetek, które nie chronią oszczędności przed inflacją. Zasoby finansowe przetrzymujemy na kontach osobistych, oszczędnościowych oraz na lokatach terminowych. Zatem, czy warto trzymać pieniądze na lokacie w banku, w obecnej sytuacji? Opowiem na pytanie, przedstawiając również argumenty za i przeciw.

Zalety przechowywania środków na lokatach

Trzymanie części pieniędzy w banku, wcale nie jest bezsensowne, jak twierdzą niektórzy. Choć na lokatę albo rachunek oszczędnościowy, powinna trafić tylko część, posiadanych przez nas zasobów finansowych. Przykładowo w formie poduszki finansowej, pozwalającej spać spokojnie. Świadomość posiadania pieniędzy na czarną godzinę, mocno odciąża zdrową psychikę. Powinniśmy odłożyć kwotę, stanowiącą równowartość, co najmniej 6 miesięcznych dochodów. Zabezpieczając domowy budżet, przed efektem utraty pracy, choroby, plajty prowadzonego biznesu.

Przytoczę podstawowe zalety trzymania pieniędzy na lokacie w banku:

  • Bezpieczeństwo środków finansowych. W domu pieniądze mogą zostać skradzione, spłonąć w pożarze lub zostać zniszczone w inny sposób. Umieszczone w banku, są dość bezpieczne i posiadają gwarancje BFG, do równowartości 100 tys. euro.
  • Większa dyscyplina w utrzymywaniu określanego poziomu poduszki finansowej dla osób, które mają problemy z oszczędzaniem. Gotówka w domu albo środki na przypisanym do karty płatniczej koncie, mogą szybciej zostać roztrwonione. Pokusa ich wydania jest większa od ulokowanych w bankowym depozycje.
  • Odsetki od kapitału. Choć ich poziom jest bardzo niski i nie chroni już przed inflacją. To jednak nadal jest to wyższe oprocentowanie, od tego na kontach osobistych i rachunkach oszczędnościowych. Nie wspominając już o gotówce w domu, gdzie odsetki są przecież zerowe.

    pieniądze monety inwestycje wzrosty
    sxc.com

Wady trzymania pieniędzy bankach

Po obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) prawie do zera, wyraźnie wzrosła liczba przeciwników trzymania pieniędzy w bankach. Duża część oszczędności Polaków, trafiła z lokat na konta osobiste i rachunki oszczędnościowe.

Przechowywanie pieniędzy na lokacie bankowej, ma również wady:

  • Oprocentowanie depozytów jest tak niskie, że nie chroni naszych oszczędności przed inflacją. Zarówno realnie odczuwalną, jak i od zaniżaną przez rządowy organ, czyli GUS. Co oznacza, że po zakończeniu lokaty, za ulokowaną kwotę wraz z odsetkami, możemy kupić mniej, niż przed jej zawarciem.
  • Zamrożenie kapitału na dłuższy okres, jest kolejną wadą lokat bankowych. Zwykle zawarcie umowy z bankiem, ma miejsce na okres 6 lub 12, rzadziej 3 miesięcy. Zerwanie lokaty przed terminem jej wygaśnięcia, najczęściej oznacza, utratę odsetek.
  • Lokata może odnawiać się automatycznie, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta. Co może, być również wadą, jeżeli bank zdecyduje się na obniżkę oprocentowania, nowo zawartej.
Czy warto trzymać pieniądze w banku?
usd waluty bankowość oszczędzanie walizka
pexels.com/pl

Trzymania pieniędzy na lokacie bankowej, nie można nazwać inwestowaniem, jednak jest to jak najbardziej forma oszczędzania. Niezbędnego, aby zbudować swój fundusz bezpieczeństwa, zwany poduszką finansową. Choć moim zdaniem, lepiej od lokat w tej kwestii, mogą się sprawdzić rachunki oszczędnościowe. Pozwalające na systematyczne, np. co miesięczne, dopłacanie środków na konto.

Lokaty będą dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mają wystarczająco silnej woli. Pieniądze z konta osobistego albo rachunku oszczędnościowego, kusiłyby ich bardziej do wydania na konsumpcję. Zaś „przepuszczenie” tych z banku, wiąże się z zerwaniem lokaty terminowej albo wypłatą z konta oszczędnościowego. Zniechęcając nieco bardziej osoby, którym przychodzi zbyt łatwo ich wydawanie.